Particulieren

Overspel
Hoewel overspel geen strafbaar feit is kan de vaststelling bij echtscheiding wel degelijk van invloed zijn op de gerechtelijke uitspraken omtrent de vermogensverdeling, hoede- en bezoekrecht en de alimentatieregeling.

Zwartwerk
Zwartwerk is het tegen betaling verrichten van arbeidsactiviteiten waarbij noch de werkgever noch de werknemer belasting en sociale zekerheidspremies afdragen

Diefstal
Indien u slachtoffer bent van diefstal
Evenwel door onvoldoende bewijs en/of te hoge werkdruk wordt een aangifte van diefstal door politie dikwijls geseponeerd en dusdanig niet behandeld. Zo blijft voor u de diefstal onopgelost en de schade des temeer groot.