Bedrijven

Personeelscontrole
Absenteïsme is langdurige of vaak voorkomende afwezigheid, meestal wegens ziekte of door kort frequent ziekteverzuim.
Wanneer de werknemer zich ziek meldt zonder ziek te zijn, is er sprake van zwart verzuim of onwettige afwezigheid.

Diefstal
Alle bedrijven worden geconfronteerd met (interne) diefstallen. Meestal in kleine mate, maar soms ook georganiseerd en dit heeft grote gevolgen voor elke onderneming. Voor politie en parket hebben deze onderzoeken geen enkele prioriteit. De Belgische wetgeving heeft opsporingsonderzoeken exclusief voorbehouden aan houders van een vergunning van privé-detective.